top_serviceguide
Vill du leverera tjänster i Stadsnätet?

Stadsnätet är ett öppet nät, som ger kunderna valfrihet. Ju fler alternativ, desto bättre. Vi kvalitetssäkrar alla leverantörer innan de godkänns.
Stadsnätet är öppet för lokala, regionala och nationella leverantörer av en lång rad nätbaserade tjänster. Från Internet, telefoni, tv till larm, övervakning, outsourcing och hälsovård, utbildning, nöjen med mera.
Mer information
Välkommen att kontakta vår tjänsteansvarige, så får du veta mer om hur vi samarbetar med tjänsteleverantörerna. Du kan också fylla i vår intresseanmälan.
Leverera i flera Stadsnät?
Vi samverkar med andra öppna stadsnät via den nationella knutpunkten Stadsnätsfabriken. Alla tjänsteleverantörer som vill leverera i ett eller flera nät loggar in i Stadsnätsfabrikens Tjänstekanon och administrerar och skjuter ut sin tjänsteinformation till alla stadsnätswebbar. Enkelt och smidigt.