top_company
Transmission och kapacitet (VPN)

De väl utbyggda stadsnäten är kärnan i vårt nät. Dessa nät tillsammans med Västgötaringen, som binder ihop stadsnäten, ger dig som användare en säker och kostnadseffektiv transmissionstjänst. Vare sig ni är ett företag med få etableringsställen eller ett av regionens största så har Openbit en tjänst för er.
Om ert behov är att knyta samman kontor och arbetsplatser som är utspridda geografiskt med en säker och snabb förbindelse har vi en lösning för er.
Västlänk är ett samarbete mellan 19 stadsnätsägare i Västsverige. Stadsnät är ett inarbetat begrepp som står för lokal förankring, konkurrensneutralitet och entreprenörsanda. Stadsnät är flexibla och duktiga på att agera efter de behov som finns på den egna marknaden; närheten till kunden ställer höga krav på service och kvalité.
Med Västlänk förbinder vi våra stadsnät för att skapa en regional IT-infrastruktur med hög kapacitet och tillgänglighet till nytta för myndigheter, offentlig sektor, näringsliv och hushåll i Västra Götaland. Västlänk skapar förutsättningar för små, lokala tjänsteleverantörer inom regionen att nå en större marknad. Att göra affärer med Västlänk innebär att kunden får alla stadsnätets fördelar och hela regionnätets möjligheter!