Den nya tidens tv kommer via Stadsnätet

Mycket händer inom tv-området och stadsnäten är på offensiven för att erbjuda tv på nya sätt. De gamla kabel-tv modellerna bryts upp och konsumenterna vill ha större valfrihet att välja och konsumera när det passar dem.

Bredbands-tv

Fungerar som traditionell tv. Du väljer en tv-leverantör, väljer programpaket och får hem en tv-box. Du kan närhelst du vill ändra och köpa till nya programpaket.

Öppen bredbands-tv

Det är en ny tv-modell där leverantörerna samsas om en gemensam tv-box. Det innebär att du kan välja programpaket och kanaler från flera leverantörer.
Video on demand (VoD)
Eller Program på begäran, på svenska, innebär att du beställer enskilda program och långfilmer och hyr dem över stadsnätet när det passar dig. Du kan också abonnera på enskilda tv-kanaler via VoD.

HDTV

De flesta leverantörer sänder flera programkanaler även i HDTV, det vill säga 720p eller 1080i, via stadsnätet. För att kunna se dessa kanaler behöver du en tv-mottagare som klarar av full HD.

Fiberkonverter

Den den elektroniklåda som levereras med anslutningen till Stadsnätet har skillda ingångar för data och TV trafiken. Därför slipper tv:n trängas med Internetsurfande och telefonpratare i ditt uttag.