top_company
Öppet stadsnät för företag

Openbit är en lokal leverantör av infrastruktur för datakommunikation. Vi verkar för att alla boende och företag i vår region ska få tillgång till såväl befintliga som kommande kommunikationstjänster. Dagens och framtidens teknik kräver en snabb och säker anslutning och allt fler har behov av effektiva kommunikationslösningar. Med en anslutning till oss får ni tillgång till flera tjänsteleverantörer i vårt öppna nät. Här har du tre goda skäl:

1. Valfrihet och öppenhet


Hos oss väljer ni vilken/vilka tjänsteleverantörer som ni vill sluta avtal med och för hur länge. Openbit har idag flera olika tjänsteleverantörer att välja mellan och du får tillgång till hela utbudet till bästa pris och prestanda. Om ni inte är nöjda eller vill avsluta ett abonnemang så är det enkelt att byta tjänsteleverantör eftersom det är korta bindningstider.
2. Säkerhet och trygghet
En fiberanslutning till Openbits stadsnät ger er prestanda som princip är obegränsad. Ni investerar i en framtidssäker lösning med en hög och utbyggnadsbar kapacitet, leveranssäkerhet och total valfrihet. Vår lokala infrastruktur kommer till nytta både för enskilda och näringslivet.
3. Ökad effektivitet och nya möjligheter
Snabba förbindelser med omvärlden är en framgångsfaktor. Via stadsnätet kan ni också utveckla dina egna affärsmöjligheter. Kanske har ni en tjänst som du vill leverera?