Utbyggnadsplan Lidköping

Nedan områden planeras att byggas ut fram till 2019 i Lidköpings Kommun. Områden angivna utan inbördes ordning.
villa

Hasslösa

Tunbanan
Lidköping Gamla Staden
Järpås Landsbygd
Otterstad Landsbygd