Utbyggnadsplan Lidkoping

Nedan områden planeras att byggas ut fram till 2019 i Lidköpings Kommun. Områden angivna utan inbördes ordning.
villa
Furuhäll (Stugområdet)
Saleby Tätort
Otterstad Tätort
Tun Tätort
Gillstad Tätort
Lidköping Gamla Staden (delas in i etapper)