Fastbit-018-LR-web
Utbyggnadsplan - Skara

Listade områden ansluts nödvändigtvis inte i nedan angiven ordning
Norra Lundby (tillsammans Vatten och Avlopp) Vallebygdens
Härlunda (tillsammans med Vatten och Avlopp) Skara Energi AB
Synnerby - Västerskog Skara Energi AB
Stenum - Kronängsvägen Skara Energi AB
Händene - Tveta Skara Energi AB
Reningsverket Skara Energi AB
Öglunda (tillsammans med Vatten och Avlopp) Vallebygdens
Skånings-Åsaka (tillsammans med Vatten och Avlopp) Skara Energi AB
Tätorterna är klara sedan oktober 2019