SKA_F_9357
Utbyggnadsplan - Skara

Nedan områden skall anslutas till fibernätet
Öglunda (tillsammans med Vatten och Avlopp) Vallebygdens
Skånings-Åsaka (tillsammans med Vatten och Avlopp) Skara Energi AB
Händene - Tveta (tillsammans med Vatten och Avlopp) Skara Energi AB