Utbyggnadsplan - Mariestad och Töreboda

Plan
Kampanjpris gäller för samtliga områden fram till datum för sista beställning


1. MARIESTAD Moviken - Fiberinstallationer under vintern 19/20. Grävning i Moviken klar. Installationer påbörjas våren 2020
2. MARIESTAD Gamla Stan - Delas in i tre etapper. Installationer i Etapp 1 klar. Projektering pågår för etapp 2 och 3.
3. LYRESTAD Lyrestad Tätort - Grävning klart inom kort. Beräknas klart sommaren 2020.
4. MARIESTAD Rynnings Väg - Påbörjas 2020. Mer information följer framöver
5. ÄLGARÅS Älgarås Tätort - Påbörjas 2020. Mer information följer framöver
6. MARIESTAD Leksbergsvägen 91 -95 - Påbörjas 2020. Mer information följer
10. MARIESTAD Karlebyvägen - Projektering påbörjas så snart beställningsmål uppnås
Entreprenör för samtliga områden är VänerEnergi AB