Utbyggnadsplan - Mariestad och Törebodas tätorter

Plan
Kampanjpris gäller för samtliga områden fram till datum för sista beställning

   
1. MARIESTAD Annedalsgatan - Kristinebergsgatan - Driftsättning pågår. Det är nu för sent att beställa fiber till kampanjpris i området. Beställningar inkomna efter 2017-05-04 installeras i turordning som tilläggsbeställningar med något förlängd leveranstid (Entreprenör Elektronikhuset)
2. MARIESTAD Morkullevägen - Radbyn Östra - Driftsättning pågår och avslutats inom kort. Det är nu för sent att beställa fiber till kampanjpris i området. Sista datum att beställa fiber till kampanjpris på Segolsgatan är 2017-10-25 (Entreprenör RGG) Sista datum att beställa på Hästskovägen är bestämt till 2017-11-30
3. MARIESTAD Krontorp - Skiffervägen - Grävning pågår. Driftsättning påbörjas vecka 35. Det är nu för sent att beställa fiber till kampanjpris. Sista datum att beställa fier till kampanjpris för gatorna Porfyrvägen, Marmorvägen samt Stockholmsvägen är 2017-10-25 (Entreprenör RGG)
4. MARIESTAD Vintervägen - Södra Vägen - Grävning pågår. Sista datum att beställa fiber till kampanjpris är 2017-10-13 Beställningar inkomna efter 2017-06-27 installeras i turordning som tilläggsbeställningar med något förlängd leveranstid (Entreprenör Elektronikhuset)
5. SJÖTORP Sjötorp Syd - Grävning påbörjad (Entreprenör VänerEnergi AB)
6. MARIESTAD Norra Grangärdet - Preliminär grävstart Vecka 42. Sista datum att beställa fiber till kampanjpris 2017-11-15 Beställningar inkomna efter 2017-09-26 installeras i turordning som tilläggsbeställningar med något förlängd leveranstid (Entreprenör Elektronikhuset)
7. TÖREBODA Gjutarevägen - Lingonstigen - Preliminär grävstart vecka 35 (Entreprenör RGG) Sista datum för beställning till kampanjpris förlängt till 2017-10-31
8. TÖREBODA Annedalsgatan - Idrottsvägen - Preliminär grävstart vecka 40 (Entreprenör RGG) Sista datum för beställning till kampanjpris förlängt till 2017-11-30
9. LUGNÅS Lugnås Tätort - Preliminär grävstart vecka 47 (Entreprenör RGG)
10. MOHOLM Hjälstavägen - Annedalsvägen Preliminär grävstart vecka 44 (Entreprenör RGG)

Nedan följer områden som skall påbörjas under 2018. Inbördes ordning kan komma att ändras och information kring preliminära grävstarter uppdateras framöver.

11. MARIESTAD Hindsberg - Stomvägen

12. MARIESTAD Södra Grangärdet
13. MARIESTAD Ormgatan - Östra Järnvägsgatan
14. MARIESTAD Hassle
15. MARIESTAD Ladukärr
16. MARIESTAD Kristinebergsgatan - Torngatan
17. TÖREBODA Kårtorpsgatan - Kanalvägen
18. TÖREBODA Storgatan - Liljegatan
19. LYRESTAD Österliden - Ringvägen
20. ÄLGARÅS Älgarås Tätort
21. MARIESTAD Matrosgränd - Kaptensgränd
Anslutna områden:

Lyckans Väg

Sjötorp Nordost
Albins Gränd - Altorpsvägen

Sjötorp Nordväst
Töreboda Slätte
Vegagatan - Lanthöjdsvägen

Krafthagsgatan - Österögatan
Rapphönsvägen - Fasanvägen
Leksbergsvägen - Lugnåsvägen
Ginstvägen - Linnéavägen
Ullervad
Ekliden - Marieholmsvägen
Töreboda Ploggatan - Gastorp
Töreboda Skepparevägen - Transtigen
Mariestad - Rödhakevägen - Radbyn Västra
Mariestad - Smedjevägen
Moholm - Tibrovägen - Vallavägen
#inlineditbutton