MFR_2237
Fiber i Lidköping

Det finns goda förutsättningar att ansluta sig till stadsnätet i Lidköping. I tätort finns kanalisation som exempelvis är samförlagd med fjärrvärmenätet efter år 2000. Just nu byggs fibernätet ut etappvis i hela kommunen och målet är att 90% av alla fastighetsägare skall ha möjlighet att beställa fiber år 2020.
Om du vill se vilka tjänster som finns tillgängliga surfar du in på vår Tjänsteguide
Vill du anmäla intresse eller beställa fiber kan du göra det via vår Anslutamotor
#inlineditbutton