Felaktig information i Mariestads-tidningen

facebook
I artikeln om fiber i Mariestad och Töreboda vilken fanns med i Mariestads-tidningen igår finns missvisande information om att fiberkampanjen skall vara avslutad vilken är felaktig. Kampanjen med fiber till villaägare i Mariestad och Törebodas tätorter är i full gång. Vi har i dagsläget inget slutdatum för kampanjen!
Det är endast i området Sjötorp Nordost som det är för sent att ansluta sig mot kampanjpris.
Följ oss gärna på Facebook för att ta del av mer information om fibernätet samt dess tjänster: Openbit på Facebook
image7
#inlineditbutton