top_serviceguide
Beställ tjänst

Här väljer du nät genom att klicka på den bild som motsvarar din fiberanslutning.
"Tjänster i Stadsnätet" innebär att du har en fiberansluten fastighet i tätort eller på landsbygd och tillhör ett (ofta kommunalägt) stadsnät.
 • Götene
 • Holmnet
 • Levänet
 • Lidköping
 • Nossebro
 • Skara
 • Vallebygden
"Tjänster för Byalag" innebär att du har en fiberansluten fastighet på landsbygd och är medlem i en ekonomisk fiberförening. Förutom den tjänst du väljer att abonnera på och betala för, betalar du även en aktiveringsavgift till din förening. Se nedan vilka föreningar detta avser.
 • Entorp
 • Kållands Bredband (Kallnet)
 • N Härene Hovby Kartåsen
 • Saleby Härjevad
 • Stohagen Ulvedalen
 • Torpa Blänkås
 • Västra Kållandsö
 • Vedumdalen
 • Höberga