Avtal slutet mellan VänerEnergi AB och MTT System (Micro Trenching Techology System)

MTT2
VänerEnergi AB har nu skrivit avtal med MTT System i Köping om att bygga ut fibernätet i Mariestad och Törebodas tätorter. Avtalet innebär i första hand att vi nu ökar utbyggnadstakten och MTT System kommer att gräva kanalisation till ytterligare 500 villor före årsskiftet 2016/2017.
Vanerenergi
Vi återkommer med ytterligare information framöver.