top_ansluta
TÖREBODA MOHOLM Walla - Fägre
Fiber i Walla - Fägre

Uppdatering 2020-08-27

Töreboda Fiber AB påminner om att de som fått markavtalen utsända till sig, även behöver fylla in den "Nöjd kund - blankett" som är bifogad avtalen. Töreboda Fiber behöver få in denna blankett före utbetalning av ersättning för markintrång kan ske.


Uppdatering 2020-05-07

Med anledning av systembyte kommer inga NYA tjänster kunna aktiveras under ...
Intresse Intresse 26 st 6%
Beställning Beställning 18 st 4%
Ansluten Ansluten 284 st 65%
Möjliga anslutningar: 434 st
Status
Intresse 26 st 6%
Beställning 18 st 4%
Ansluten 284 st 65%
#inlineditbutton