Hoppa direkt till innehåll
top_ansluta
Tätort Vinninga

Fibernät är utbyggt i området

Om du är ansluten kan du beställa tjänst genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du kommer då till en portal där du kan välja tjänsteleverantör. Efter du valt leverantör blir du dirigerad till respektive leverantörs beställningssida. Du kan även beställa tjänst via...
Beställning Beställning 11 st 3%
Ansluten Ansluten 244 st 77%
Möjliga anslutningar: 318 st
Karta