top_ansluta
LIDKÖPING Vedumsdalens VAB
Bredband i Vedumsdalens Vatten, avlopp och bredbandsförening

Tillhör du föreningen Vedumsdalen? Här följer information om vad som gäller angående fiberanslutning och tjänster som medlem i föreningen. Är du intresserad av att ansluta dig? Kontakta din fiberförening för kostnadsförslag. Föreningen ombesörjer alla åtgärder och kontakter som behövs för utförande av anslutningen. Vilka tjänster kan jag ta del av? Du kan väl...