top_ansluta
LIDKÖPING Ulriksdal
Fibernät är utbyggt i området

Om du är ansluten kan du beställa tjänst genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du kommer då till en portal där du kan välja tjänsteleverantör. Efter du valt leverantör blir du dirigerad till respektive leverantörs beställningssida. Du kan även beställa tjänst via...
gray Beställning 2 st 0%
gray Ansluten 347 st 77%
Möjliga anslutningar: 450 st
Status
Intresse 0 st 0%
Beställning 2 st 0%
Ansluten 347 st 77%
#inlineditbutton