top_ansluta
MARIESTAD Ullervad
Fiber i Mariestad och Törebodas tätorter

Fibernätet är utbyggt i området Om du är ansluten kan du beställa tjänst genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du kommer då till en portal där du kan välja tjänsteleverantör. Efter du valt leverantör blir du dirigerad till respektive leverantörs beställningssi...
gray Intresse 12 st 5%
gray Beställning 3 st 1%
gray Ansluten 179 st 72%
Möjliga anslutningar: 249 st
Status
Intresse 12 st 5%
Beställning 3 st 1%
Ansluten 179 st 72%
#inlineditbutton