top_ansluta
Landsbygd Tunbanan Etapp 2
Information för Tunbanan Etapp 2

Uppdatering 2020-12-03: Grävning för komplettering av stamnät ska slutföras samt blåsning av stamkablar har startat. Kundinstallationer påbörjas inom kort. Stamnät snart klart i etapp 2. Installationer under kvartal 1 2021. Byggstart påbörjas vecka 44. Kundinstallationer under 2021. Mer information följer. Anslutningskostnaden är 21900kr inklusive grävning på fastigheten...
Beställning Beställning 6 st 11%
Ansluten Ansluten 33 st 60%
Möjliga anslutningar: 55 st
Status
Intresse 0 st 0%
Beställning 6 st 11%
Ansluten 33 st 60%
#inlineditbutton