Landsbygd Tunbanan Etapp 6
Tunbanan 3 till 6 samt Friel

Uppdatering 2020-02-27

Ärendet kring fortsatt utbyggnad av fiber i Tunbanan ligger nu i kommunstyrelsen för vidare hantering.
gray Intresse 2 st 7%
gray Beställning 4 st 14%
Möjliga anslutningar: 28 st
Status
Intresse 2 st 7%
Beställning 4 st 14%
Ansluten 0 st 0%