top_ansluta
Landsbygd Tunbanan Etapp 4
Tunbanan Etapp 4

Projektering har påbörjats. Start av grävning planerat till efter halvårsskiftet 2021. Etappen kommer att samförläggas till stora delar med Lidköpings Elnät. Området är delfinansierat med EU-stöd från Jordbruksverket. För frågor kring avtal och tjänster i nätet Fastbit AB 020-37 38 00 info@fastbit.se För frågor kring projektering Mats Westerlund Lidköping B...
Intresse Intresse 5 st 15%
Beställning Beställning 23 st 68%
Möjliga anslutningar: 34 st
Status
Intresse 5 st 15%
Beställning 23 st 68%
Ansluten 0 st 0%
#inlineditbutton