Landsbygd Tunbanan Etapp 4
Tunbanan 3 till 6 samt Friel

Uppdatering 2020-02-27

Ärendet kring fortsatt utbyggnad av fiber i Tunbanan ligger nu i kommunstyrelsen för vidare hantering.
gray Intresse 7 st 16%
gray Beställning 20 st 47%
Möjliga anslutningar: 43 st
Status
Intresse 7 st 16%
Beställning 20 st 47%
Ansluten 0 st 0%