Landsbygd Tunbanan Etapp 5
Tunbanan 3 till 6 samt Friel

Uppdatering 2020-02-27

Ärendet kring fortsatt utbyggnad av fiber i Tunbanan ligger nu i kommunstyrelsen för vidare hantering.
gray Intresse 4 st 10%
gray Beställning 17 st 43%
Möjliga anslutningar: 40 st
Status
Intresse 4 st 10%
Beställning 17 st 43%
Ansluten 0 st 0%