LIDKÖPING Landsbygd Tunbanan Etapp 1
gray Intresse 2 st 3%
gray Beställning 9 st 11%
gray Ansluten 44 st 55%
Möjliga anslutningar: 80 st
Status
Intresse 2 st 3%
Beställning 9 st 11%
Ansluten 44 st 55%