top_ansluta
TÖREBODA Östra
Fiber i Mariestad och Törebodas tätorter

Fibernätet är utbyggt i området Om du är ansluten kan du beställa tjänst genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du kommer då till en portal där du kan välja tjänsteleverantör. Efter du valt leverantör blir du dirigerad till respektive leverantörs beställningssi...
gray Intresse 21 st 4%
gray Beställning 5 st 1%
gray Ansluten 340 st 65%
Möjliga anslutningar: 523 st
Status
Intresse 21 st 4%
Beställning 5 st 1%
Ansluten 340 st 65%
#inlineditbutton