top_ansluta
LIDKÖPING Tofta
Fibernät är utbyggt i området

Om du är ansluten kan du beställa tjänst genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du kommer då till en portal där du kan välja tjänsteleverantör. Efter du valt leverantör blir du dirigerad till respektive leverantörs beställningssida. Du kan även beställa tjänst via...
gray Ansluten 170 st 74%
Möjliga anslutningar: 231 st
Status
Intresse 0 st 0%
Beställning 0 st 0%
Ansluten 170 st 74%
#inlineditbutton