top_ansluta
Tätort Skölmetorp
Lidköping Skölmetorp

Uppdatering 2022-09-19 Stamledning ska färdigställas på Majåkersidan av Salebyvägen. Beräknad installation under Q4. Uppdatering 2022-06-01: Fiberinstallationer beräknas klara under kvartal 3. Uppdatering 2022-04-02 Grävning kommer utföras genom samförläggning med markägare. Fiberinstallationer beräknas klara under kvartal 2. Uppdatering 2021-11-16 Projekteri...
Beställning Beställning 5 st 56%
Möjliga anslutningar: 9 st
Minimikrav
Vi behöver 3 st beställningar för att gå vidare
Karta