top_ansluta
Lidköping Skölmetorp
Lidköping Skölmetorp

Nu erbjuder vi fiberanslutning i området. Anslutningskostnaden är 18900kr. Anslutningsavgiften omfattar komplett fiberinstallation inklusive tomtgrävning samt håltagning i yttervägg. Villkoren är giltiga under förutsättning att minst tre beställningar inkommer i området före 20201130 Preliminär leveranstid är våren 2021. För att beställa anslutning, klicka på "Jag vill a...
Intresse Intresse 2 st 22%
Beställning Beställning 1 st 11%
Möjliga anslutningar: 9 st
Minimikrav
Vi behöver 3 st beställningar för att gå vidare
1 av 3
Status
Intresse 2 st 22%
Beställning 1 st 11%
Ansluten 0 st 0%
#inlineditbutton