top_ansluta
SKARA Skaraberg
Fiber i Skaras tätorter

Fibernätet är utbyggt i området Om du är ansluten kan du beställa tjänst genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du kommer då till en portal där du kan välja tjänsteleverantör. Efter du valt leverantör blir du dirigerad till respektive leverantörs beställningssi...
gray Beställning 1 st 0%
gray Ansluten 223 st 88%
Möjliga anslutningar: 254 st
Status
Intresse 0 st 0%
Beställning 1 st 0%
Ansluten 223 st 88%
#inlineditbutton