top_ansluta
SKARA Skaraberg
Fiber i Skaras tätorter

Fibernätet är utbyggt i området Om du är ansluten kan du beställa tjänst genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du kommer då till en portal där du kan välja tjänsteleverantör. Efter du valt leverantör blir du dirigerad till respektive leverantörs beställningssi...
Beställning Beställning 1 st 0%
Ansluten Ansluten 226 st 89%
Möjliga anslutningar: 255 st
Karta