SKARA Skånings-Åsaka
Vatten Avlopp och Fiber i Skånings-Åsaka

Löpande information om projektet finns i denna länk: Vatten, Avlopp och Fiber i Skånings Åsaka
gray Intresse 31 st 12%
gray Beställning 147 st 56%
Möjliga anslutningar: 263 st
Status
Intresse 31 st 12%
Beställning 147 st 56%
Ansluten 0 st 0%