top_ansluta
Tätort Sjölunda och Villa Giacomina
Fibernät är utbyggt i området

Om du är ansluten kan du beställa tjänst genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du kommer då till en portal där du kan välja tjänsteleverantör. Efter du valt leverantör blir du dirigerad till respektive leverantörs beställningssida. Du kan även beställa tjänst via...
Intresse Intresse 2 st 0%
Beställning Beställning 32 st 4%
Ansluten Ansluten 624 st 79%
Möjliga anslutningar: 785 st