top_ansluta
LIDKÖPING Silverbyn-Lillängen
Fibernät är utbyggt i området

Om du är ansluten kan du beställa tjänst genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du kommer då till en portal där du kan välja tjänsteleverantör. Efter du valt leverantör blir du dirigerad till respektive leverantörs beställningssida. Du kan även beställa tjänst via...
gray Intresse 1 st 0%
gray Beställning 5 st 1%
gray Ansluten 366 st 60%
Möjliga anslutningar: 614 st
Status
Intresse 1 st 0%
Beställning 5 st 1%
Ansluten 366 st 60%
#inlineditbutton