LIDKÖPING Saleby Tätort
Fibernät är utbyggt i området

Är du ansluten? Beställ internet direkt genom att ansluta en router eller dator till port nummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webbläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du blir då dirigerad till vår beställningsportal. Övriga tjänster hittar du och beställer i vår Tjänsteguide. Är du inte ansluten? Du kan då beställa fiber till din villa. Priset f...
gray Intresse 4 st 4%
gray Beställning 3 st 3%
gray Ansluten 65 st 71%
Möjliga anslutningar: 92 st
Status
Intresse 4 st 4%
Beställning 3 st 3%
Ansluten 65 st 71%