SKARA Reningsverket
Fiber i området runt Reningsverket!

Uppdatering 2019-06-28

Vi har nu äntligen uppnått beställningsgraden för att gå vidare med fiberinstallation i området. Enligt tidplan från Skara Energi AB som utför installationsarbetet kommer man påbörja byggnationen under 2020. Mer information och en mer detaljerad tidplan kommer längre fram.
gray Intresse 1 st 14%
gray Beställning 4 st 57%
Möjliga anslutningar: 7 st
Minimikrav
Vi behöver 4 st beställningar för att gå vidare
Status
Intresse 1 st 14%
Beställning 4 st 57%
Ansluten 0 st 0%