SKARA Reningsverket
Fiber i området runt Reningsverket!

Uppdatering 2019-06-28

Vi har nu äntligen uppnått beställningsgraden för att gå vidare med fiberinstallation i området. Enligt tidplan från Skara Energi AB som utför installationsarbetet kommer man påbörja byggnationen under 2020. Mer information och en mer detaljerad tidplan kommer längre fram.
gray Beställning 12 st 80%
Möjliga anslutningar: 15 st
Status
Intresse 0 st 0%
Beställning 12 st 80%
Ansluten 0 st 0%