MARIESTAD Radbyn - Hindsberg
Fiber i Mariestad och Törebodas tätorter

Fibernätet är utbyggt i området Om du är ansluten kan du beställa internet direkt genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du blir då dirigerad till vår beställningsportal. Övriga tjänster hittar du i vår Tjänsteguide För information om hur du kan utnyttja din ...
gray Intresse 26 st 3%
gray Beställning 63 st 8%
gray Ansluten 559 st 70%
Möjliga anslutningar: 794 st
Status
Intresse 26 st 3%
Beställning 63 st 8%
Ansluten 559 st 70%