top_ansluta
MARIESTAD Radbyn - Hindsberg
Fiber i Mariestad och Törebodas tätorter

Fibernätet är utbyggt i området Om du är ansluten kan du beställa tjänst genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du kommer då till en portal där du kan välja tjänsteleverantör. Efter du valt leverantör blir du dirigerad till respektive leverantörs beställningssi...
gray Intresse 25 st 3%
gray Beställning 64 st 8%
gray Ansluten 559 st 70%
Möjliga anslutningar: 794 st
Status
Intresse 25 st 3%
Beställning 64 st 8%
Ansluten 559 st 70%
#inlineditbutton