top_ansluta
LIDKÖPING Råda Mosse
Fibernät är utbyggt i området

Om du är ansluten kan du beställa tjänst genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du kommer då till en portal där du kan välja tjänsteleverantör. Efter du valt leverantör blir du dirigerad till respektive leverantörs beställningssida. Du kan även beställa tjänst via...
gray Intresse 1 st 0%
gray Beställning 10 st 3%
gray Ansluten 228 st 62%
Möjliga anslutningar: 366 st
Status
Intresse 1 st 0%
Beställning 10 st 3%
Ansluten 228 st 62%
#inlineditbutton