top_ansluta
LIDKÖPING Otterstad Tätort
Fibernät är utbyggt i området

Om du är ansluten kan du beställa tjänst genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du kommer då till en portal där du kan välja tjänsteleverantör. Efter du valt leverantör blir du dirigerad till respektive leverantörs beställningssida. Du kan även beställa tjänst via...
Ansluten Ansluten 38 st 86%
Möjliga anslutningar: 44 st
Status
Intresse 0 st 0%
Beställning 0 st 0%
Ansluten 38 st 86%