VALLEBYGDEN Öglunda
Fiber i Öglunda

Nu blir det äntligen fiber i Öglunda-området. Vallebygden samförlägger fibernät med Vatten och Avlopp. Projektering pågår och arbetet förväntas pågå under 2019 och 2020. Vi kommer framöver att bjuda in till ett informationsmöte där vi mer ingående berättar om fibernätet med dess tjänster. Vi har även skickat ut anslutningsavtal för fiberanslutningen och dessa vill...
gray Intresse 1 st 1%
gray Beställning 97 st 49%
gray Ansluten 10 st 5%
Möjliga anslutningar: 199 st
Status
Intresse 1 st 1%
Beställning 97 st 49%
Ansluten 10 st 5%