Hoppa direkt till innehåll
top_ansluta
Tätort Nya Staden

Fibernät är utbyggt i området

Om du är ansluten kan du beställa tjänst genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du kommer då till en portal där du kan välja tjänsteleverantör. Efter du valt leverantör blir du dirigerad till respektive leverantörs beställningssida. Du kan även beställa tjänst via...
Intresse Intresse 3 st 0%
Beställning Beställning 39 st 3%
Ansluten Ansluten 779 st 65%
Möjliga anslutningar: 1198 st
Karta