VALLEBYGDEN Norra Lundby
Fiber i Norra Lundby

Information 180920

Projektet fortskrider enligt plan, på stormötet nu senast gavs lite mer information kring tidplaner. Man kan utveckla det lite mer, med inriktning mot fiberdelen: Vi behöver första ta oss med grävningen till ”slagghögen” där ska vi bygga ett nodhus och driftsätta det innan någon i Norra Lundby kan få bredband. Detta görs i december och därefter kommer en vinter, vi tror inte det är fruktbart att dra igång iblåsning av fiberkablar förrän våren kommer, det blir troligen för ineffektivt och det har vi inte råd med i projektet. Väder och vind får styra oss i den frågan. Man bör räkna med att de första fastigheterna kan få sin fiber driftsatt våren-19 och den driftsättningen bör följa hur vi grävde, alltså fiber först mot Falköping och därefter upp mot Varnhem, närmre besked än så här är för tidigt att ge. Vi gör allt vi kan för att genomföra ett bra projekt med stor hänsyn till markägarna och försöka göra det så fort som möjligt. Undertecknad riktar samtidigt ett stort tack till de markägarna som låter oss gräva våra VA ledningar i området.

Mvh

Richard Löfving
Fiber kommer att installeras i samband med Vatten och Avlopp. Det kommer även finnas möjlighet att installera enbart fiber.
Vid frågor kring projektering, kontakta Vallebygdens ekf, 0511-645 20
Vid frågor kring avtal och tjänster, Fastbit AB, 020-37 38 00
gray Intresse 6 st 6%
gray Beställning 61 st 58%
Möjliga anslutningar: 105 st
Status
Intresse 6 st 6%
Beställning 61 st 58%
Ansluten 0 st 0%