MARIESTAD Moviken
Fiber i Moviken

Nu finns det möjlighet att ansluta din fastighet mot VänerEnergis fibernät - Openbit. Anslutningskostnaden är 18500kr inklusive grävning på tomten. Vi anordnar informationsmöte den 19/6 18:00 i Sjötorps Bygdegård. Separat inbjudan kommer per post. Ni kan via knappen nedan anmäla ej bindande intresse, eller beställa definitiv anslutning direkt med Mobilt BankID. För frå...
gray Intresse 4 st 7%
gray Beställning 19 st 35%
Möjliga anslutningar: 54 st
Status
Intresse 4 st 7%
Beställning 19 st 35%
Ansluten 0 st 0%