MARIESTAD Moviken
Fiber i Moviken

Nu finns det möjlighet att ansluta din fastighet mot VänerEnergis fibernät - Openbit. Anslutningskostnaden är 18500kr inklusive grävning på tomten. Vi anordnar informationsmöte den 19/6 18:00 i Sjötorps Bygdegård. Separat inbjudan kommer per post. Ni kan via knappen nedan anmäla ej bindande intresse, eller beställa definitiv anslutning direkt med Mobilt BankID. För frå...
gray Intresse 8 st 15%
gray Beställning 10 st 19%
Möjliga anslutningar: 54 st
Status
Intresse 8 st 15%
Beställning 10 st 19%
Ansluten 0 st 0%