top_ansluta
SKARA Marum
Fiber i Marum

Fastbit och Skara Energi planerar att bygga ut fibernätet i Marum under 2023! Anslutningskostnaden för komplett fiberinstallation är 30000kr inklusive tomtgrävning. När kan jag förvänta mig anslutning? Målsättningen är att påbörja projektering under slutet av 2022 och påbörja arbetet under 2023. Ytterligare detaljer kring tidplaner publiceras löpande under projektet. ...
Ansluten Ansluten 8 st 25%
Möjliga anslutningar: 32 st
Minimikrav
Vi behöver 50% (12 st) beställningar för att gå vidare
0 av 12
Karta