LIDKÖPING Majåker
Fibernät är utbyggt i området

Är du ansluten? Beställ internet direkt genom att ansluta en router eller dator till port nummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webbläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du blir då dirigerad till vår beställningsportal. Övriga tjänster hittar du och beställer i vår Tjänsteguide. Är du inte ansluten? Du kan då beställa fiber till din villa. Priset f...
gray Beställning 4 st 1%
gray Ansluten 326 st 63%
Möjliga anslutningar: 520 st
Status
Intresse 0 st 0%
Beställning 4 st 1%
Ansluten 326 st 63%