MARIESTAD Lyrestad Tätort
Fiber i Mariestad och Törebodas tätorter

Fibernätet är utbyggt i området Om du är ansluten kan du beställa internet direkt genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du blir då dirigerad till vår beställningsportal. Övriga tjänster hittar du i vår Tjänsteguide För information om hur du kan utnyttja din ...
gray Intresse 2 st 5%
gray Beställning 1 st 3%
gray Ansluten 25 st 66%
Möjliga anslutningar: 38 st
Status
Intresse 2 st 5%
Beställning 1 st 3%
Ansluten 25 st 66%