Landsbygd Lovene
Fiber på Lovene Landsbygd

Uppdatering 2019-10-10

Arbetet i området är pausat tills vidare. Inga fler kundinstallationer kommer således ske innan årsskiftet. Vid frågor kontakta Lidköping Bredband på 0510-77 03 26

Uppdatering 2019-01-15
Projektering påbörjad. Grävning påbörjas under hösten 2019

Uppdatering 2018-10-30
Informationsmöte i Mellby Bygdegård 15/11 Kl. 18:00.
Grävning hösten 2019
gray Intresse 3 st 8%
gray Beställning 14 st 37%
Möjliga anslutningar: 38 st
Status
Intresse 3 st 8%
Beställning 14 st 37%
Ansluten 0 st 0%