top_ansluta
SKARA Landsbygd Södra
Fiber på Skaras landsbygd

Fibernätet är utbyggt i området. Om du är ansluten kan du beställa tjänst genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du kommer då till en portal där du kan välja tjänsteleverantör. Efter du valt leverantör blir du dirigerad till respektive leverantörs beställningss...
Beställning Beställning 6 st 2%
Ansluten Ansluten 269 st 74%
Möjliga anslutningar: 362 st