top_ansluta
TÖREBODA Halna - Nolhyltan
Fiber i Halna och Nolhyltan

Uppdatering 2020-11-18 Här är etappindelningen för projektet. Nu har grovprojektering startat för Etapp 1 och grävstart är planerad till våren 2021. Uppdatering 2020-10-05 Nu är det klart att det blir Fiber i Halna och Nolhyltan! Projektering påbörjas under hösten 2020 och preliminär grävstart är under våren 2021. Området kommer delas in i tre etapper. Vi återkomm...
Intresse Intresse 19 st 5%
Beställning Beställning 170 st 41%
Möjliga anslutningar: 414 st
Status
Intresse 19 st 5%
Beställning 170 st 41%
Ansluten 0 st 0%
#inlineditbutton