TÖREBODA Haddeboda
Fiber på Mariestads och Törebodas Landsbygd

Området är utbyggt med fiber! Är du inte ansluten? Du kan anmäla dig genom att klicka på "Jag vill anmäla mig" på knappen nedan. Anslutningskostnaden är 25000kr. I kostnaden ingår fiberelektronik samt installation. Grävning på tomt ingår med maximalt 50 meter, samt håltagning i yttervägg. Väljer du att gräva själv är anslutningskostnaden 22500kr. Jag har frågor och...
gray Beställning 2 st 10%
gray Ansluten 15 st 75%
Möjliga anslutningar: 20 st
Status
Intresse 0 st 0%
Beställning 2 st 10%
Ansluten 15 st 75%