top_ansluta
MARIESTAD Grangärdet
Fiber i Mariestad och Törebodas tätorter

Fibernätet är utbyggt i området Om du är ansluten kan du beställa tjänst genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du kommer då till en portal där du kan välja tjänsteleverantör. Efter du valt leverantör blir du dirigerad till respektive leverantörs beställningssi...
gray Intresse 29 st 7%
gray Beställning 1 st 0%
gray Ansluten 271 st 63%
Möjliga anslutningar: 430 st
Status
Intresse 29 st 7%
Beställning 1 st 0%
Ansluten 271 st 63%
#inlineditbutton