top_ansluta
MARIESTAD Gärdet
Fiber i Mariestad och Törebodas tätorter

Fibernätet är utbyggt i området Om du är ansluten kan du beställa tjänst genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du kommer då till en portal där du kan välja tjänsteleverantör. Efter du valt leverantör blir du dirigerad till respektive leverantörs beställningssi...
gray Intresse 16 st 4%
gray Beställning 12 st 3%
gray Ansluten 265 st 73%
Möjliga anslutningar: 361 st
Status
Intresse 16 st 4%
Beställning 12 st 3%
Ansluten 265 st 73%
#inlineditbutton