top_ansluta
LIDKÖPING Centrala Västra
Fibernät är utbyggt i området

Om du är ansluten kan du beställa tjänst genom att ansluta en router eller dator till portnummer 1 på fiberlådan. Öppna därefter en webläsare, exempelvis Chrome, Explorer, Safari eller Firefox. Du kommer då till en portal där du kan välja tjänsteleverantör. Efter du valt leverantör blir du dirigerad till respektive leverantörs beställningssida. Du kan även beställa tjänst via...
gray Beställning 12 st 1%
gray Ansluten 826 st 69%
Möjliga anslutningar: 1196 st
Status
Intresse 0 st 0%
Beställning 12 st 1%
Ansluten 826 st 69%
#inlineditbutton