top_ansluta
Lidköping Åsenlund - Rosenlund
Lidköping Åsenlund Rosenlund

Nu erbjuder vi fiberanslutning i området. Anslutningskostnaden är 18900kr. Anslutningsavgiften omfattar komplett fiberinstallation inklusive tomtgrävning samt håltagning i yttervägg. Villkoren är giltiga under förutsättning att beställning inkommer före 20200930 Preliminär leveranstid är hösten 2020. För att beställa anslutning, klicka på "Jag vill anmäla mig" här nedan...
Intresse Intresse 1 st 13%
Beställning Beställning 3 st 38%
Möjliga anslutningar: 8 st
Status
Intresse 1 st 13%
Beställning 3 st 38%
Ansluten 0 st 0%