top_ansluta
Informationsmöten Hösten 2017

Här följer en lista över inbokade informationsmöten. Mötena avser inledande information där vi går igenom förutsättningar, priser samt tjänster. Plats/Lokal inom parentes.
info
20171017 Kl 18:00 Informationsmöte för området Furuhäll. Stenhammarkyrkan.
20171024 Kl 18:00 Informationsmöte för området Saleby Tätort. Saleby Bygdegård
20171101 Kl 18:00 Informationsmöte för området Tun Tätort. Tuns Församlingshem
20171109 Kl 18:00 Informationsmöte för området Otterstad tätort. Otterstad Församlingshem
20171115 Kl 18:00 Informationsmöte för området Brynåsa. Lidköping Bredband, Stengatan 1 i Lidköping
PRELIMINÄRT 20171121 Kl 18:00 Informationsmöte för området Etapp 6 Lidköping Centrala. Fullmäktigesalen Lidbeckska Huset
PRELIMINÄRT 20171129 Kl 18:00 Informationsmöte för området Vinninga Lillängen. Sävare Församlningshem
Separat inbjudan skickas till respektive fastighetsägare ca 14 dagar innan mötet.
#inlineditbutton